Cashflow, omzet en winst: dit zijn de verschillen

U hoort vaak ondernemers opscheppen over hun behaalde omzet. Ook zijn de meeste ondernemers trots op hun cashflow. Maar wat betekenen deze begrippen precies en wat zijn de verschillen? Kunt u door deze cijfers heen prikken en doorvragen naar het netto resultaat van een bedrijf?

Kennis is macht

Als u met uw boekhouder of accountant over uw bedrijf praat is aan te bevelen dat u een aantal van de meest voorkomende termen kent en ook de verschillen daartussen. Dat is niet zozeer omdat men u anders ‘dom’ zou kunnen vinden, maar om misverstanden te voorkomen. In dit artikel leggen we de begrippen omzet, winst en cashflow nader uit.

Omzet van een bedrijf

Onder de omzet verstaan we het totaal van de gemaakte verkopen, dat kan over producten gaan, maar ook over diensten, naargelang de activiteiten van uw bedrijf. De bruto-omzet is dan het totale bedrag. Als we het over de netto-omzet hebben, betekent dit dat bruto-omzet wordt verminderd met kortingen, schadevergoedingen en geheven belasting (btw). De omzet wordt altijd bovenaan de winst- en verliesrekening genoemd.

Eindresultaat = Winst (of verlies)

De winst is het bedrag ‘onder aan de streep’ en staat dus ook altijd onderaan de winst- en verliesrekening. Dit is bedrag dat u met de onderneming heeft verdiend in het jaar. De winst is dus de omzet na aftrek van alle kosten die u heeft gemaakt om die verkopen te realiseren. Deze nettowinst is ook het bedrag waarover u belastingen moet betalen. Daarnaast kennen we de term brutowinst. Dat bedrag vindt u terug op de winst- en verliesrekening als het verschil tussen verkopen en inkopen.

Cashflow is king

Waarschijnlijk kent u het begrip ‘cashflow is king’ wel. Cashflow is het bedrag dat u daadwerkelijk binnenkrijgt in uw bedrijf. Het is niet gelijk aan de winst, omdat er verschillen tussen beide termen zijn. Het belangrijkste daarbij zijn de afschrijvingen.

Wat is cashflow?

Stel dat u bij het starten van uw onderneming ook een pand, machines en inventaris heeft gekocht. Deze dalen jaarlijks in waarde en deze afschrijvingen komen ten laste van de winst. Maar omdat u deze afschrijvingen niet uitgeeft, behoren ze wel tot de cashflow. De cashflow is in het algemeen de nettowinst plus de afschrijvingen en amortisaties (afschrijving op immateriële activa).

Gemakkelijk boekhouden

Een goede administratie is belangrijk om inzicht te krijgen in de cashflow, omzet en winst van uw bedrijf. Probeer ons boekhoudprogramma nu 30 dagen gratis en vrijblijvend.