Wat is goodwill?

“Goodwill is een Engelse term die letterlijk welwillendheid betekent en die in de financiële wereld wordt gebruikt om dat gedeelte van de marktwaarde van een onderneming aan te duiden dat niet direct toewijsbaar is aan de activa en passiva.”

Dus..

Je hebt eigenlijk pas concreet met goodwill te maken wanneer je een bedrijf overneemt of wanneer je eigen bedrijf wordt overgenomen. Dan moet er een bepaalde waarde worden toegekend aan niet direct concrete zaken. Dit kunnen bijvoorbeeld opgebouwde klanten van een bedrijf zijn. Als het bedrijf wordt overgenomen dan vertegenwoordigen deze klanten een bepaalde waarde van het bedrijf. Deze klanten zijn immers verantwoordelijk voor een deel van de omzet.

Soorten goodwill

In de boekhouding maakt men onderscheid tussen twee soorten van goodwill, namelijk: ondernemingsgoodwill en persoonlijke goodwill.

Ondernemingsgoodwill

Dit is de goodwill van de onderneming. Dit kan bijvoorbeeld een heel bijzonder recept zijn waardoor een bekend en populair product is ontstaan. Neem als voorbeeld Coca-Cola, hun recept is van enorme waarde voor het bedrijf. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een hele bijzondere locatie die een onderneming kan hebben, want ook een bepaalde meerwaarde voor het bedrijf kan zijn.

Persoonlijke goodwill

Dit is de goodwill van de ondernemer. De ondernemer is bijvoorbeeld een zeer bekwame interieurontwerper die van elk huis een paleis weet te maken. Ook dit vormt een bepaalde meerwaarde voor een onderneming.

Hoe bereken je goodwill?

Allereerst moet de overwinst van een bedrijf worden berekent. Dit is de jaarwinst verminderd met een reële arbeidsbeloning voor de ondernemer en een vergoeding voor het geïnvesteerde kapitaal. In formule vorm komt dit neer op:

  • Overwinst = jaarwinst – (reële arbeidsbeloning + vergoeding voor geïnvesteerd kapitaal)

Vervolgens bepaald men de vermenigvuldigingsfactor van de goodwill. Deze factor geeft aan met hoeveel jaar we de overwinst vermenigvuldigen om de goodwill te bepalen. Gebruikelijk is een factor tussen de 1 en de 8. Hoe hoger de factor, hoe beter voor de waarde van het bedrijf. De factor die wordt gekozen is over het algemeen een punt van onderhandeling tussen partijen. Stel in de onderhandeling komt men uit op een factor van 6, dan komt in formule komt de complete goodwill berekening neer op:

  • Overwinst * 6