Wat is kort vreemd vermogen?

“Kort vreemd vermogen zijn de betalingsverplichtingen die een bedrijf binnen één jaar moet voldoen.”

Voorbeelden kort vreemd vermogen

Enkele voorbeelden van het kort vreemd vermogen:

  • Schulden aan leveranciers (crediteuren)
  • Nog te betalen belastingen zoals BTW
  • Kortlopende leningen

Tags: vreemd vermogen | kort vreemd vermogen | wat is kort vreemd vermogen | voorbeelden vreemd vermogen