Wat is vlottende activa?

Vlottende activa zijn bezittingen van een bedrijf die een korte tijd in een bedrijf aanwezig zijn.

Definitie

“Vlottende activa zijn bezittingen van een bedrijf die een korte tijd in een bedrijf aanwezig zijn. Vlottende activa worden ook wel vlottend kapitaal, vlottende kapitaalgoederen of bedrijfskapitaal genoemd. Vlottende activa staan tegenover vaste activa.”

Voorbeelden van vlottende activa

Enkele voorbeelden van vlottende activa zijn:

  • De waarde van product voorraden
  • Vorderingen (debiteuren)
  • Liquide middelen verspreid over bank en kas. Lees meer het bank– en kasgrootboek.

Tags: vlottende activa | wat is vlottende activa | wat zijn vlottende activa | liquide middelen